Wiosną tego roku Geotermia Mazowiecka S.A otrzymała dotację i pożyczkę w wysokości 21 milionów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na rozwój systemu ciepłowniczego w Mszczonowie, opartego na podziemnych zasobach geotermalnych. Po przetargu wartość całego przedsięwzięcia to kwota 26 mln. zł i jest to największa z dotychczasowych inwestycji geotermalnych na Mazowszu. We wtorek 29 listopada przyszła ta – jak to określił burmistrz Józef Grzegorz Kurek – wiekopomna chwila. Została uruchomiona platforma wiertnicza, która przez 2,5 miesiąca będzie wykonywała odwiert na głębokość około 1750 metrów, aby w przyszłości z głębin ok. dwóch kilometrów wydobywać wodę z wykorzystaniem do potrzeb ciepłowniczych i do spożycia.

Gospodarzem tej „wiekopomnej chwili” był prezes Geotermii Mazowieckiej Marek Balcer.

By tadeusz