Dzisiaj, 17 listopada w 70-rocznicę wydania pierwszego numeru Tygodnika „Życie Żyrardowa” naszą Redakcję odwiedził Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski z jubileuszowymi życzeniami. W okazjonalnym dyplomie przekazanym na ręce redaktora naczelnego Tadeusza Sułka czytamy: … Tygodnik lokalny „,Życie Żyrardowa” wiernie towarzyszy kolejnym pokoleniom żyrardowian, stanowiąc jedyną w swoim rodzaju kronikę i wyjątkowe archiwum fotograficzne Żyrardowa. Jest bezcennym źródłem wiedzy o dziejach naszego miasta i życiu mieszkańców począwszy od lat powojennych, na tle zachodzących zmian ustrojowych, upadku Zakładów Lniarskich, a następnie odbudowy gospodarczej miasta.

Tytuł prasowy z tak olbrzymim dorobkiem i tradycjami zobowiązuje do utrzymywania wysokiego poziomu profesjonalizmu. To właśnie rzetelność dziennikarska, a jednocześnie zaangażowanie, pasja i miłość do miasta, jakimi kierują się w swojej pracy kolejne zespoły redakcyjne, sprawiają, że „Życie Żyrardowa” niezmiennie, bez względu na sytuacje polityczną czy gospodarczą, jest liderem na lokalnym rynku prasowym; tytułem trwale zakorzenionym w świadomości mieszkańców Żyrardowa i całego regionu.

Z okazji jubileuszu 70-lecia „Życia Żyrardowa” proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania za prowadzenie tygodnika z estyma do jego dorobku, a zarazem w duchu nieustannie zmieniających się trendów i oczekiwań czytelników. To wielkie wyzwanie, jakiemu Pan, jako właściciel i Redaktor Naczelny gazety, znakomicie sprostał, godnie kontynuując dzieło swoich poprzedników. Pańska konsekwencja i ambicja w pracy na rzecz rozwoju redakcji i pisma budzi szacunek wśród lokalnej społeczności.

Całemu Zespołowi Redakcyjnemu życzę niewyczerpanych pokładów energii, zapału i ciekawości, tak potrzebnych w zawodzie dziennikarza. Życzę także czerpania radości i satysfakcji z pracy oraz wyrazów wdzięczności ze strony czytelników, które nadają sens Waszej misji.

W imieniu Samorządu Miasta Żyrardowa składam wyrazy wdzięczności za dotychczasową współprace, motywującą i inspirującą nas wzajemnie do wytężonej pracy na rzecz mieszkańców.Jeszcze raz gratuluje Państwu zacnego jubileuszu, życząc wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Prezydent Miasta Żyrardowa

By nk