Żyrardowska jednostka OSP wykazała się dużym zaangażowaniem w akcję „Szczepimy się z OSP” i zajęła 7 miejsce w Polsce w konkursie „OSP na medal”. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zaszczepić niemal 5 tysięcy osób. Dzisiaj prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski i jego zastępca Adam Lemiesz spotkali się z prezesem OSP Żyrardów Mariuszem Wysockim i przedstawicielami Fundacji Nestor, aby podziękować za zaangażowanie i pogratulować zajęcia wysokiego miejsca. Zdobyte w konkursie środki zostaną przekazane na zakup nowego samochodu ratowniczo- rozpoznawczego. Fundacja Nestor, która współpracowała z żyrardowskimi ochotnikami w ramach podziękowań przekazała voucher na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny, dla potrzebującego leczenia mieszkańca Żyrardowa, który zostanie wybrany przez pracowników CUS.

By nk