W czwartek, 25 listopada 2021 roku odeszła nas Druhna Tosia – tak żyrardowscy harcerze mówili o Teodorze Lewandowskiej. Druhna Teodora Lewandowska od 1957 roku związała swe życie zawodowe z “Elektrykiem”, w którym pracowała nieprzerwanie do 1992 roku, w tym przez 16 lat jako wicedyrektor ZSZ. Świetna polonistka, zarażająca miłością do literatury ojczystej, stająca zawsze „za uczniem”. Dawała szansę nawet tym, którzy jej nie chcieli…

Podczas okupacji była najmłodszą harcerką „Młodego Lasu”, konspiracyjnej drużyny harcerek. Nosiła pseudonim „Smreczek” i aktywnie włączyła się w działalność konspiracyjną żyrardowskiego Ośrodka AK „Żaba”, była łączniczką Jadwigi Twardowskiej, legendarnej żyrardowskiej Komendantki Hufca ZHP. ‘…Odkąd w 1986 roku Hufiec ZHP w Żyrardowie przyjął imię „Harcerzy Młodego Lasu” dh. Tosia uczestniczyła w spotkaniach z zuchami, harcerzami i instruktorami harcerskimi. Druhna Teodora była nie tylko naszym gościem, niejednokrotnie to Ona w swoim mieszkaniu przyjmowała po kilka drużyn jednocześnie…

Zawsze miała dla nas czas…” wspomina b. komendant Hufca ZHP w Żyrardowie Włodzimierz Graczyk…. Dziękujemy Druhno Tosiu za wszystko i żegnamy Cię strofą z wiersza poetki Ireny Borowskiej – Szubart – Mroczkiewicz z „Młodego Lasu” – czytamy w harcerskim pożegnaniu.

Więcej w bieżącym wydaniu „ŻŻ”, w kolejnym wydaniu tygodnika zostaną umieszczone wspomnienia o Teodorze Lewandowskiej przez: Środowiska AK Żaba i ZS nr 1 „Elektryk”.

By nk