W czwartek, 28 października w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się ważna uroczystość – ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. Na tę uroczystość klasa 1a i 1b czekały i przygotowywały się przez dwa miesiące. W tym czasie poznały swoją klasę, szkołę, literki, cyferki i nauczycieli. Podczas pasowania dzieci udowodniły, że zasługują na miano ucznia.

Pasowanie to wyjątkowa uroczystość dla każdego pierwszoklasisty, który zostaje oficjalnie przyjęty do szkolnej społeczności. Tego dnia ślubują być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły, uczyć się w szkole jak kochać ojczyznę i być dobrym uczniem i kolegą. Takie ślubowanie w czwartek 28 października w obecności dyrektor Małgorzaty Chaber i prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego złożyli uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 1. W tym roku w szkole naukę rozpoczęło 38 pierwszaków, a ich wychowawczyniami są: Elżbieta Wójcik, Dorota Kulpińska – nauczyciel współorganizujący kształcenie i Beata Osuchowska.

Zanim dzieci otrzymały tytuł ucznia przedstawiły ambitny program artystyczny. Rodzice, nauczyciele i dyrekcja z dumą podziwiali pierwszaków, którzy pięknie śpiewali i recytowali przygotowane wierszyki.

Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie oraz pasowanie na ucznia. Dyrektor Małgorzata Chaber pochwaliła uczniów za piękny program artystyczny i dodała, że bardzo się cieszy z przyjęcia do społeczności szkolnej tak mądrych i zdolnych uczniów. Następnie dokonała symbolicznego pasowania ołówkiem.

Uroczystość była bardzo ważna dla każdego nowego ucznia ”Jedynki”. Uczestniczący w uroczystości Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, skierował do uczniów i ich rodziców ciepłe słowa, oczywiście życzył pięknych chwil w szkole, świetnych nauczycieli i przyjaźni na lata.

Zuz

By nk