W środę, 29 marca odbyła się pierwsza w historii Mszczonowa „Gala Mistrzów” – młodych ludzi osiągających sukcesy w zakresie takich dziedzin życia publicznego jak: kultury, nauki i sportu. Podczas uroczystości odbywającej się w auli mszczonowskiej Szkoły Podstawowej było wiele doniosłych słów podziękowania za realizowanie swoich marzeń i osiąganie sukcesów już od najmłodszych lat. To wydarzenie miało także wymiar materialny – młodzi mszczonowianie otrzymali stypendia i nagrody Burmistrza Mszczonowa. Najliczniejszą grupą wśród około 100 – młodych i ambitnych, z których Mszczonów może być dumny to sportowcy, wśród nich zdobywający laury w skali ogólnopolskiej.

W najbliższym Świątecznym Wydaniu „Życia Żyrardowa” dużo miejsca poświęcimy tej historycznej „Gali Mistrzów” i przedstawimy blisko 100 laureatów nagród i stypendystów Burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. Głównym organizatorem Gali był Ośrodek Sportu i Rekreacji, a współorganizatorami – Mszczonowski Ośrodek Kultury i Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie.

By ZB