Rozpoczynają się konkursy na inwestycje samorządowe o dofinansowanie na inwestycje dla miast i gmin. W obecnej perspektywie Unii Europejskiej – w latach 2021-2027 na program regionalny zostanie przeznaczona kwota około 10 miliardów złotych. W minionych ośmiu latach, podczas realizacji poprzedniego „unijnego rozdania” – na inwestycje samorządowe w subregionie żyrardowskim – powiaty: żyrardowski, sochaczewski i grójecki ponad 250 milionów środków unijnych przeznaczono jako dotację na blisko 200 różnej wielkości przedsięwzięć – Duża część z tych funduszy przypadła dla Żyrardowa – ok. 100 mln. zł.

O tym, jak ogromne będzie wsparcie unijne dla mazowieckich samorządów z unijnej perspektywy 2021-2027 podczas żyrardowskiej konferencji mówił marszałek Adam Struzik, który podkreślał, że jest już czas dla samorządów, aby startować po środki unijne i być przygotowanym również do tego finansowo. O szansach związanych z nową perspektywą UE mówili towarzyszący marszałkowi – dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego – Kamila Kuleska i Monika Tchórznicka, a także Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Grzegorz Dobrowolski – dyrektor żyrardowskiej delegatury urzędu marszałkowskiego.

Podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że prawie 2 mld zł z UE wpłynie na rozwój Mazowsza jeszcze w tym roku. Już pod koniec marca rozpoczną się pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W tym roku zostaną ogłoszone aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł. O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

O odpowiedzi Marszałka na pytanie „Życia Żyrardowa” odnoszące się co do wielkości wkładów własnych samorządów do unijnych dofinansowań, oraz jaki może być los środków UE, które mają być przeznaczone na Krajowy Program Odbudowy, oraz jak przygotowany jest Żyrardowski Obszar Funkcjonalny do absorpcji środków unijnych? – napiszemy w najbliższym wydaniu „ŻŻ”.

By tadeusz