W sobotę, 9 grudnia Szkoła w Międzyborowie uroczyście obchodziła jubileusz stulecia placówki 🎓🏫🎉

Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Międzyborowie. Po mszy, kolorowa parada przeszła z kościoła do szkoły, prowadzona przez tutejszą orkiestrę, co zainaugurowało oficjalne uroczystości w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych. Program artystyczny, przygotowany przez uczniów i absolwentów, wzbudził wzruszenie wśród licznie zgromadzonych gości.

Nie zabrakło życzeń z okazji stulecia szkoły i symbolicznego tortu.

Była też Strefa Absolwenta, pełna spotkań, rozmów i wspomnień.

By ZB