Po pięciu latach do Jaktorowa wróciła Gminna Olimpiada Niepełnosprawnych Sportowców, zawsze – przez 12 lat – przebiegająca pod tym samy ,,Pokonaj siebie”. Jego organizatorek jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie, przedsięwzięcie jest finansowane przez jaktorowski samorząd.

W sobotę 18 maja Olimpiada tradycyjnie odbywała się w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie. Była to integracyjna rywalizacja niepełnosprawnych sportowców z terenu kilku powiatów Mazowsza Zachodniego. Przed laty pomysłodawcą takiego społecznego przedsięwzięcia i zarazem realizatorem był i  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie, wspierany przez wolontariuszy, przyjaciół tej imprezy i dużą grupę sponsorów.

W tej sportowej imprezie integracyjnej, już po raz kolejny rywalizowały osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież z terenu gminy Jaktorów oraz goście zaproszeni do współzawodnictwa: uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i  grup  samopomocowych z terenu powiatów grodziskiego i żyrardowskiego.

Medale i puchary wręczali – Wójt Gminy Jaktorów – Rafał Darnikowski oraz Małgorzata Młynarczyk – dyrektor GOPS w Jaktorowie. Duszą tego przedsięwzięcia – jak zawsze była jej koordynatorka – Agnieszka Tuzimska.

Więcej o tym wydarzeniu napiszemy w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By tadeusz