W sobotę 24 listopada odbył się Zjazd Hufca ZHP im. Zgrupowania AK „Kampinos” w Jaktorowie. W Chorągwi Mazowieckiej jest to czwarta co do wielkości organizacja harcerska licząca prawie 350 druhen i druhów, w tym blisko 50 instruktorów i ponad 20 drużyn harcerskich i zuchowych. Jaktorowski Hufiec ZHP funkcjonuje na terenie trzech gmin: Jaktorowa, Radziejowic i Baranowa. Współpracują z placówkami oświatowymi, jednostkami straży, placówkami kultury  i samorządami. O tej ogromnej  skali współdziałania, a przede wszystkim o dużym zakresie realizacji zadań harcerskich mówił w swoim sprawozdaniu harcmistrz Stanisław Firlej – piastujący funkcję komendanta jaktorowskiego ZHP od 8 lat. Statutowo jego kadencja została zakończona, a na funkcje, na nową czteroletnią kadencję komendanta wybrano Pawła Mariańskiego.

W sobotnim Zjeździe Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Zgrupowania AK  „Kampinos” w Jaktorowie wzięło udział wielu gości. Wśród harcerskiej braci byli: harcmistrz Michał Bagiński – Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku i dh. Magdalena Nowak – skarbnik Chorągwi. W tym harcerskim kręgu z okazji tak dużego wydarzenia nie mogło zabraknąć przyjaciół ZHP: Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego –  Sławomira Kamińskiego, Wójta Gminy Jaktorów – Rafała Drązikowskiego i b. wójta Macieja Śliwerskiego oraz dyrektora Zespołu Szkół w Międzyborowie – Dariusza Grabowskiego. W zjeździe uczestniczyło blisko 40 instruktorów, byli także obecni harcerze obserwujący przebieg zjazdu. Obradom przewodniczyła Natalia Łyszkowska.

W miniona sobotę druhny i druhowie wybrali nową Komendę Hufca ZHP na najbliższą 4-letnią kadencję:

Skład nowej Komendy Hufca wybranej przez Zjazd Zwyczajny:

Komendant – pdw. Paweł Marjański,

Zastępca Komendanta: hm. Stanisław Firlej

Zastępca Komendanta ds. organizacyjnych: hm. Elżbieta Woźniak 

Skarbnik: pwd. Lidia Tomaszewska

Członek komendy ds. pracy z kadrą: pwd. Natalia Łyszkowska

Członek komendy ds. programu: pwd. Jakub Kubicki

Członek komendy ds. rozwoju puszczaństwa: phm Jacek Sadowski

Członek komendy ds. wizerunku: pwd. Marcin Gmurek 

Członek komendy ds. kwatermistrzowskich: phm Zbigniew Kołomijski

Komisja Rewizyjna Hufca:

Przewodniczący – pwd. Seweryn Syska

Zastępca Przewodniczącego – pwd. Katarzyna Czerwińska

Członek Komisji Rewizyjnej – phm Mariusz Gmurek

Więcej o tym wydarzeniu w dzisiejszym wydaniu „ŻŻ”

By tadeusz