Stowarzyszenie Równych Szans długo oczekiwało na ten moment, a dzisiaj serdecznie przyjęło gości na oficjalnym otwarciu nowej części lokalu Środowiskowego Domu Samopomocy “Skrzydła”. Siedziba przy ul. Armii Krajowej 3 została teraz poszerzona o przestrzenie użytkowe po dawnym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Danuta Litewnicka, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy “Skrzydła”, wyraziła swoją radość, mówiąc: “To dla nas bardzo ważny dzień, oczekiwaliśmy z pokorą i cierpliwością na ten moment przez długi czas. Pomimo trudnych warunków nie mogliśmy rozwijać naszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, choć pomysłów było wiele. Teraz posiadamy nowoczesną, w pełni wyposażoną przestrzeń, z czego wszyscy się bardzo cieszymy.”

Podczas uroczystości, Danuta Litewnicka, w imieniu swoim, podopiecznych oraz Anny Kuran, prezesa Stowarzyszenia Równych Szans, wzruszająco podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju placówki. Środowiskowy Dom Samopomocy “Skrzydła” stanowi dom dziennego pobytu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Powiększenie siedziby pozwoli na przysłowiowe “rozwiniecie skrzydeł” i będzie miejscem bardziej atrakcyjnym i funkcjonalnym dla podopiecznych.

By ZB