Na terenie placu węglowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Pileckiego rozpoczęto dzisiaj prace wiertnicze w celu poszukiwania źródeł wód termalnych.

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wraz z przedstawicielami firmy EXALO, która jest wykonawcą inwestycji dokonali symbolicznego uruchomienia maszyny wiertnicznej. W tym historycznym dla miasta momencie udział wzięli także: poseł Maciej Małecki, przewodniczący Rady Miasta Ryszard Mirgos wraz z radnymi i prezes PEC Marek Zawadka.

W ramach prac geologicznych planowane jest przeprowadzenie pionowego odwiertu o nazwie Żyrardów GT-1, osiągającego głębokość około 3 tysięcy metrów. Proces wiercenia szacuje się na około 3 miesiące.

W przypadku zadowalających wyników badań hydrogeologicznych, żyrardowski otwór wód termalnych będzie mógł być źródłem ciepła dla ciepłowni geotermalnej, współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą. Najprawdopodobniej ujęte za pomocą otworu wody termalne będą miały właściwości lecznicze i będą mogły być wykorzystywane do leczenia różnych schorzeń. Planuje się także wykorzystanie wód termalnych do celów rekreacyjnych poprzez budowę basenu termalnego.

Dofinansowanie w wysokości niemal 20 mln złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” pochodzi z programu priorytetowego NFOŚiGW „Udostępnienie wód termalnych w Polsce”.

By ZB