W Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie odbyło się otwarcie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej. Miejsce ma służyć aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców miasta.

LCIS będzie areną dla różnorodnych inicjatyw, gdzie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne spotkają się w duchu współpracy. Od realizacji projektów społecznych po doradztwo zawodowe, od animacji społeczno-kulturalnych po wsparcie sąsiedzkie i samopomoc, podejmowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu i wspierania rodzin, współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Miejsce to stanie się przystankiem dla wszystkich poszukujących pomocy i inspiracji.

Oficjalnego otwarcia dokonali: prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski i jego zastępca Adam Lemiesz, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie Grzegorz Dobrowolski, dyrektor CUS Agnieszka Stępska oraz radna Edyta Lubańska.

Lokalne Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie powstało przy pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

By ZB