Rewolucja w samorządzie powiatowym w Żyrardowie

Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było w 25-letniej historii samorządu powiatu żyrardowskiego. O zamiarze odwołania sprawujących funkcje samorządowe w samorządzie powiatu żyrardowskiego mówiono już od ponad miesiąca. Tym razem na planach i mówieniu się nie skończyło i z tej czarnej samorządowej chmury spadł obfity deszcz.

Formalnie to wszystko rozpoczęło się 20 grudnia, kiedy 11 radnych postanowiło wprowadzić do porządku obrad wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego – Klaudiusza Stusińskiego. Po godzinie i 13 minutach, kiedy dochodziło do samorządowych “słownych przepychanek” i próbach przekonania, że w tym przedświątecznym okresie nie jest dobra pora na takie kadrowe zmiany obrady zostały zamknięte. Stało się tak, kiedy większość radnych kategorycznie zażądała wprowadzenia punktu o odwołanie przewodniczącego Klaudiusza Stusińskiego do porządku obrad. Wtedy Klaudiusz Stusiński przerwał obrady, zarządzając przerwę – do odwołania nie podając terminu ich wznowienia. Potem wraz z radnymi PIS i wspierającym formację radnym Krzysztofem Rdestem opuścili obrady. W tej sytuacji większość radnych 11 z 19 postanowiła kontynuować przerwane posiedzenia, zwołując na czwartek 28 grudnia Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego – na wniosek wiceprzewodniczącego Roberta Janiszewskiego. Takie obrady – z udziałem 11 radnych odbyły się, bez obecności władz powiatu i urzędników obsługujących obrady i ich zapewniających ich stronę techniczną.

Podczas tych obrad 11 radnych zgodnie odwołało przewodniczącego samorządu powiatowego Klaudiusza Stusińskiego, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Annę Bednarek i uzupełniono skład komisji, a nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Krawczyk. Złożono także wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Dziwisza, a tym samym członków zarządu powiatu: Krzysztofa Maciejczyka, Stanisława Naleja, Krzysztofa Rdesta i Andrzeja Koźbiała.

Uchwały przyjęte przez radnych 28 grudnia zostały skierowane do Biura Rady Powiatu Żyrardowskiego i do Wojewody Mazowieckiego, który zdecyduje o ich prawomocności.

 Niestety ta sytuacja prawdopodobnie spowoduje wielomilionowe straty, gdyż nie zostały wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej za mijający 2023 rok. Dzisiaj był najwyższy czas, aby przyjąć odpowiednie uchwały, do tego była konieczność dostarczenia radnym dokumentów i obecności przedstawiciela zarządu powiatu i skarbnika. Pozostaje jeszcze ostatni roboczy dzień piątek 29 grudnia.

Więcej o tych wydarzeniach i o tym, co działo się na jednej i drugiej sesji samorządowej napiszemy w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By tadeusz