,,Najpiękniejsze polskie utwory poetyckie” to tytuł kolejnej wystawy prezentowanej w Biurze Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w Zamościu. Wśród eksponowanych prac znalazły się ilustracje żyrardowskiego artysty Zbigniewa Kołaczka. Wykonał on portrety Jana Kochanowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna. Portrety poetów zawierają elementy nawiązujące do ich utworów. Portret Jana Kochanowskiego jest jednocześnie ilustracją wiersza ,,Na lipę” i ,,Trenu VIII”, zaś portret Jana Andrzeja Morsztyna ilustruje wiersze ,,Niegłupia” i ,,Białogłowy”. Motyw portretu renesansowego poety znalazł się na okładce katalogu, na zaproszeniu na wystawę i plakacie. Wernisaż wystawy miał miejsce 19 sierpnia b.r. Wystawę można oglądać do 18 września b.r. w siedzibie galerii, która znajduje się w urokliwej, renesansowej kamienicy przy Rynku Wielkim (Staszica 27 w Zamościu).

Autorami prac są: Joanna Hrk, Marek Łątkowski, Marianna Jagoda-Mioduszewska, Zbigniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, Franciszek Maśluszczak, Irina Mazurek-Novikova, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Stanisław Ożóg, Jacek Pasieczny, Stanisław Pasieczny, Dariusz Piekut, Piotra Rychel, Henryk Szkutnik, Elżbieta Wasiuczyńska, Magdalena Wosik, Wojciech Zembrzuski, Magdalena Żmijowska-Wolan.

Autorem zdjęć z wernisażu jest Janusz Zimon.

By ZB