W niedzielę w samo południe rozpoczęła się msza święta w intencji bohaterskich żołnierzy z „Grupy Kampinos” – 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej w rocznicę ich ostatniej szarży Powstania Warszawskiego, celebrowana przez proboszcza ks. dr Witolda Okrasę. W uroczystości kościelnej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Wiskitki z burmistrzem Rafałem Miturą i jego zastępcą Łukaszem Boczkowskim oraz przewodniczącym Pawłem Dziemiańczykiem i wiceprzewodniczącymi – Hanną Lipińską i Kamilem Michalczykiem. Swoją obecność również zaznaczyło wiele środowisk kombatanckich i stowarzyszeń, z najważniejszym z nich – żyrardowskim kontynuatorem tradycji i historii bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej – ŚZŻ AK „Żaba-Bażant” w Żyrardowie. Wśród pocztów sztandarowych był poczet historycznego Proporzec Dowódcy 27 Pułku Ułanów, Sztandar ŚZŻ AK „Żaba”, a także chorągiew 9 Braniewskiej Brygady Pancernej, która to jednostka wojskowa wystawiła kompanię honorową z okazji odbywającej się uroczystości

Po uroczystości kościelnej, dalsza część ceremonii odbywała się na Placu Wolności – przed pomnikiem poświęconym Powstańcom Styczniowym. W tym miejscu zostały złożone wieńce kwiatów. Pierwszym składającym był burmistrz Rafał Mitura, a kolejnymi liderzy stowarzyszeń rekonstruktorskich – Dariusz Goźliński z Szwadronu Kawalerii im. 27 Pułku Ułanów i Dionizy Krawczyński prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”.

Po tej ceremonii Orkiestra OSP dyrygowana przez Błażeja Zawadzkiego poprowadziła zebranych przed scenę, gdzie odbywały się dalsze oficjalne uroczystości związane z 79 rocznicą ostatniej szarży w Powstaniu Warszawskim przez 27 Pułk Ułanów.

O tym wydarzeniu piszemy w dzisiejszym wydaniu “ŻŻ”

By ZB