„Kleofaski” to wielkie coroczne Święto Guzowa. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Feliksa de Valios, a następnie pod pałacem w Guzowie odbyła się inscenizacja w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej i piękny taneczny spektakl. Mieszkańcy Guzowa i okolicznych miejscowości w szlacheckich strojach z XVIII zatańczyli Poloneza.

Dalsza część świętowania w formie pikniku odbyła się na stadionie.

By ZB