Takiej edukacyjnej  innowacji i tylu emocji w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach jeszcze nie było. W szkolnej świetlicy przez cały dzień odbywały się zajęcia – warsztaty, podczas których uczniowie poznawali tajniki szybownictwa i zdobywali podstawową wiedzę na temat lotnictwa.  Te niekonwencjonalne zajęcia w szkole dyrektor Anny Smolarek miały na celu promowanie idei szybownictwa jako sportu olimpijskiego, jak i pięknej pasji, którą niewątpliwie w tym dniu „zainfekowano”  wielu uczniom. Być może niektórzy z nich podczas tych bardzo ciekawych zajęć zostali zachęceni do rozpoczęcia kariery w lotnictwie. Zajęcia były prowadzone przez zawodowego pilota szybowcowego i szefową firmy pasjonująca się szybownictwem i propagującą tę ideę w całym kraju.

Duże wrażanie na wszystkich zrobił prawdziwy szybowiec, który znalazł się w auli warsztatowej i towarzyszył uczestnikom bardzo ciekawych zajęć.

O niecodziennych warsztatach w ZS nr 3 w Wiskitkach napiszemy na łamach „ŻŻ”.

By tadeusz