Mimo tego, że mrozek lekko szczypał w policzki najmłodsi mieszkańcy Żyrardowa wytrwale czekali dzisiaj na przyjazd Świętego Mikołaja. Wspólnie odliczano do zapalenia światełek na choince, śpiewano piosenki i uczestniczono w konkursach. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami – zastępcą prezydenta Adamem Lemieszem i radnymi obdarowali dzieci słodkimi upominkami.

Po wspólnym świętowaniu na Placu Jana Pawła II przeniesiono się do Resursy, tam można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.

By nk