Nowe Kozłowice – podżyrardowska miejscowość w gminie Wiskitki – zawsze była przykładem aktywności społecznej. W przeszłości ludzie w czynie społecznym wykonali drogę przez wieś, zbudowali dom kultury i remizę OSP i byli zaangażowani w działalność kulturalną i społeczną. Obecnie również ta miejscowość słynie z integracji i aktywności. Przykładem może być miniona sobota, kiedy – Rada Sołecka z sołtysem Iwoną Nowakowską, Koło Gospodyń Wiejskich z liderką Moniką Iwańską, Ochotnicza Straż Pożarna – z prezesem Łukaszem Iwańskim i Kozłowickie Towarzystwo Kulturalne z prezesem – Dariuszem Pieńkoszem – zorganizowali ,,Piknik Rodzinny”.

Przygotowania do imprezy trwały od wielu dni, ale trud społeczników nie poszedł na marne. Impreza wypadła świetnie i z tej oferty skorzystało blisko 150 osób.

Więcej o tym wydarzeniu piszemy w bieżącym wydaniu „ŻŻ”

By ZB