W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie odbyła się dziś II Olimpiada Równych Szans, skierowana do uczniów klas integracyjnych z powiatu żyrardowskiego oraz okolicznych powiatów. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach takich jak strzelanie z łuku, kręgle, rzuty do celu czy przeciąganie liny. Wydarzenie to stało się doskonałą okazją do integracji, a panująca w szkole atmosfera sprzyjała radości i dobrej zabawie.

Każda drużyna otrzymała medale, statuetki i nagrody, które wręczyli starosta Andrzej Wilk oraz wicestarosta Ewa Kakiet-Springer. Dzięki temu każdy uczestnik poczuł się zwycięzcą.

By ZB