Życie Żyrardowa” spotkał wielki zaszczyt i honor

Dzisiaj – w sobotę 27 sierpnia nad Zalewem Żyrardowskim odbywa się największe na Mazowszu wydarzenie kulturalne „MAZOPIKNIK Żyrardów”.

Podczas otwarcia wielkiego wydarzenia przez dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Subregionu Żyrardowskiego – Grzegorza Dobrowolskiego, miała miejsce szczególna ceremonia.

Najważniejszym odznaczeniem samorządowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Honorowym Medalem Pamiątkowym „PRO MASOVIA” została uhonorowana „Redakcja Życie Żyrardowa”. Taki zaszczytny tytuł został nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Jest to medal za: „Wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego” – czytamy pod wyróżnieniem tygodnika „Życie Żyrardowa” Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA.

W roku jubileuszu 70-lecia „Życie Żyrardowa” jest to dla redakcji wielkie wyróżnienie i uhonorowanie za co Panu Marszałkowi podziękował Redaktor Naczelny „Życia Żyrardowa” Tadeusz Sułek. Podkreślił, że jest to uhonorowanie dla wszystkich, którzy przez minione dziesiątki lat tworzyli tygodnik, który jest najstarszym na Mazowszu, a Redakcja „Życie Żyrardowa” jest jedyną w województwie uhonorowaną takim zaszczytnym wyróżnieniem.

Więcej o „MAZOPIKNIK Żyrardów” i honorowym wyróżnieniu w najbliższym wydaniu „Życie Żyrardowa”.

By ZB