Wybrano nowe strażackie władze

W sobotę 23 października, w strażnicy OSP Korytów odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radziejowice i Miasta Żyrardów. Prezydium Zjazdu stanowili: dh Waldemar Suski – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice, Grażyna Górka – Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice, dh Marek Leja – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach, który przewodniczył obradom i Justyna Klimaszewska – Sekretarz Zjazdu.

 Podczas obrad XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podsumowano pięcioletnią kadencję działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP. W części wyborczej obrad wybrano: nowy Zarząd Oddziału Gminnego OSP, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Podczas strażackich obrad jednostki OSP z terenu działania Oddziału otrzymały wiele pochwał za dotychczasowy rozwój i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Przewodniczący Zebrania – Wiceprezes Zarządu Gminnego – Marek Leja wręczył osobom współpracującym z Zarządem oraz członkom ustępujących władz podziękowania z drobnymi upominkami.

Zarząd Gminny ZOSP RP w Radziejowicach ukonstytuował się następująco:

Prezes – dh Ewa Plewka

Wiceprezes – dh Marek Leja

Wiceprezes – dh Tomasz Rokwisz

Komendant Gminny – dh Artur Szczepanik

Sekretarz – dh Paweł Sajak

Skarbnik – dh Damian Wasik

Członkami władz Gminnych OSP zostali druhowie: Jakub Papuga, Stefan Zduńczyk, Krzysztof Młynarski, Mariusz Wysocki, Mariusz Jarkiewicz i Artur Jankowski.

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – dh Marcin Sadowski; Wiceprzewodniczący – dh Radosław Minich i Sekretarz – dh Rafał Szwed

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zostali druhowie: Krzysztof Młynarski; Paweł Sajak; Tomasz Rokwisz i Roman Dybiński

 Przedstawiciele do władz Zarządu Powiatowego zostali dh:Ewa Plewka;Marek Leja iArtur Szczepanik.

By nk