Gmina Radziejowice z 4-milionowym wsparciem

W środę 27 października przed Urzędem Gminy w Radziejowicach, Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, zarazem Wiceminister Aktywów Państwowych – przekazał Wójtowi Gminy Radziejowice Urszuli Ciężkiej w obecności jej zastępcy Artura Janowskiego symboliczną promesy Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 4.121.990 złotych.

Dotychczas Gmina Radziejowice nie mogła mówić o hojności rządowych programów pomocowych. Nie zawsze przemawiały, podkreślane we wnioskach pomocowych fakty, że znajduje się ona na obszarze, gdzie dominuje działalność związana z turystyką działalnością rekreacyjną. W okresie pandemii trudno było liczyć właścicielom podmiotów gospodarczych na zyski, a samorządowi gminnemu na podatki. Dlatego liczono na środki z Polskiego Ładu i otrzymano ponad 4 milionów złotych samorządowi.

Od poniedziałku 25 października Gmina Radziejowice może cieszyć się ponad 4 milionowym dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dzięki staraniom władz gminy w pierwszym naborze złożone wnioski otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 4.121.990 złotych. Na liście projektów, które doczekały się dofinansowania znalazły się dwa z trzech wniosków złożonych przez Gminę Radziejowice.

2.808.756 złotych zostanie przeznaczone na: „Budowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej”.

Zgodnie z projektem na parterze budynku będą znajdowały się m.in. garaż na 4 samochody pożarnicze, szatnia z umywalnią, magazyny, dyżurka, pralnia z suszarnią oraz warsztat. Na piętrze znajdować się będą m.in. sala spotkań, pomieszczenia socjalne, magazyny oraz kotłownia gazowa. Ponadto na terenie strażnicy wybudowana zostanie droga wewnętrzna zakończona parkingiem i placem manewrowym.

1.313.234 złotych zostanie przeznaczone na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radziejowice – etap II.

Inwestycja obejmuje m.in: przebudowę i termomodernizację budynku Stacji Uzdatniania Wody SUW; zmianę technologii uzdatniania wody wraz z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych (automatyzacja pracy SUW), przebudowę instalacji kanalizacji w obrębie fundamentu budynku SUW; przebudowę instalacji sanitarnych w budynku SUW, wymianę złóż filtracyjnych, zmianę średnicy przewodu wodociągowego pomiędzy SUW a siecią wodociągową. Wykonane zostaną również prace związane z zagospodarowaniem terenu, utwardzone zostaną dojścia i dojazdy oraz wymianą ogrodzenia.

Mam bardzo dobra informację dla Gminy Radziejowice. Podczas spotkania z Wójt Gminy Radziejowice Urszulą Ciężką i jej zastępcą Arturem Jankowskim przekazałem włodarzom tej gminy promesę na… złotych. Są to środki z Rządowego Programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne, a w przypadku gminy Radziejowice będą one przeznaczone na długo oczekiwane rozpoczęcie budowy strażnicy w Kuklówce Zarzecznej i na druga inwestycję, jakże potrzebną mieszkańcom Radziejowic i okolicznych miejscowości – Stację Uzdatniania Wody – powiedział poseł Maciej Małecki.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

AT

By nk