W Galerii Resursa odbył się wernisaż Joanny Rudzińskiej pod tytułem “Wielowątkowość materii”, który przyciągnął uwagę licznych miłośników sztuki. Prezentowane prace stanowią owoc wieloletnich eksperymentów artystki, które obejmują grafikę, rzeźbę, malarstwo oraz tkaninę artystyczną.

By ZB