W lutym mieszkańcy Żyrardowa brali udział w wyborach do Rad Samorządów Mieszkańców podczas, których wybrali przedstawicieli swoich dzielnic. Dzisiaj w Resursie, prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wraz z  Krzysztofem Skrobiszem, przewodniczącym Komisji ds. Samorządów Mieszkańców wręczyli nowym członkom rad zaświadczenia o ich wyborze.

Rady Samorządów Mieszkańców są naprawdę istotne – działają jako pomocnicze jednostki samorządu miejskiego. Ich głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów mieszkańców poszczególnych dzielnic, zarówno wobec władz miejskich, jak i innych instytucji działających na terenie naszego miasta. Nie tylko walczą o rozwiązanie problemów w swoich dzielnicach, ale wspólnie podejmują też szereg ciekawych inicjatyw zmierzających do integracji środowiska.

By ZB