Wiskitki, dn. 15.06.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że zostało sporządzone i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki przy ul. Kościuszki 1 w Wiskitkach Zarządzenie nr 59 z dnia 15.06.2022r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Wiskitki (działki nr ewid. 227/9, 227/10, 230/2, 231/2, 236/2 obręb ewid. Wiskitki).

Dodatkowe, szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w pok. nr 18 lub pod nr tel. (46) 854 50 21.

Tekst zarządzenia znajduje się na stronach internetowych Urzędu www.wiskitki.bip.net.pl, www.wiskitki.pl.

Z up. BURMISTRZA

/-/

inż. Łukasz Boczkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI

By ZB