W minionym tygodniu został ogłoszony program rządowy, dotyczący dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków. Środki mogą być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji. Rząd przeznaczył na ten cel przeszło 3 mld złotych w ramach Programu Polski Ład. W powiecie na ten cel pozyskano ponad 3 miliony złotych.

We wtorek 18 czerwca Poseł na Sejm RP, Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki przybył do beneficjentów i wręczył im promesy z wielkością kwot inwestycyjnych.

W sumie w poniedziałek do beneficjentów, którzy otrzymali środki na renowację i modernizację obiektów zabytkowych trafiło 3.724.555 złotych.

Więcej o wsparciu dla tych zabytków napiszemy za tydzień.

– Żyrardów – Konserwacja i restauracja elewacji wieży XIX-wiecznego kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie – 490.000 złotych.

Gmina Radziejowice – remont fundamentów oraz elewacji kościoła, dzwonnicy i ogrodzenia wokół kościoła w Radziejowicach – 1.274.000 zł.

– Gmina Wiskitki – ratunkowe prace konserwatorskie i rewaloryzacja barokowej architektury klasztornej w Miedniewicach, I etap elewacje zewnętrzne klasztoru – 666.955 złotych.

Gmina Wiskitki – rewaloryzacja mostu północnego i kładki południowej w zespole pałacowo-parkowym w Guzowie – 313.600 złotych.

Gmina Mszczonów – remont i konserwacja dachu oraz dzwonnicy kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Lutkówce – 980.000 zł.

By ZB