Poniedziałek 25 października jest szczęśliwym dniem dla miasta Wiskitki. To w tym dniu dotarła informacja, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – Miasto i Gmina Wiskitki – będzie bogatsza o kwotę 11.700.000 złotych. Tak ogromne pieniądze, 90-procentowe rządowe dofinansowanie zostanie przeznaczone na zadanie: “Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno-kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą“.

W środę 27 października przed starym wiskickim młynem odbyła się uroczystość przekazania symbolicznej promesy Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Maciej Małecki – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Aktywów Państwowych wręczył Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki – Rafałowi Miturze symboliczny czek, promesę na kwotę 11.700.000 złotych. W uroczystości wzięli udział także: starosta żyrardowski Krzysztof Dziwisz, wiceprzewodniczący rady – Hanna Lipińska i Kamil Michalczyk, sekretarz Magdalena Cętkowska oraz dyrektor biura Posła Macieja Małeckiego – Michał Orliński. Na starym młynie powieszono baner z widokiem przyszłego obiektu wiskickiego młyna, który zakończył swoje funkcjonowanie przed ponad pół wiekiem. W uroczystości przekazania promesy na dofinansowanie obiektu, który będzie miał charakter związany z kulturą i rozrywką, a także edukacją i muzealnictwem, wziął udział Zespół Folklorystyczny „Wiskitki” działający przy miejscowym Stowarzyszeniu KGW.

-… Dzisiaj do Wiskitek trafia potężne dofinansowanie z Programu Polski Ład, przygotowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby w jak największym stopniu wesprzeć inwestycje w mniejszych miejscowościach, które w przeszłości często były pomijane w przydziale środków zewnętrznych…Dzisiaj z wielką przyjemnością przekazuje promesę na blisko 12 milionów złotych, na odbudowę pięknego, starego młyna, gdzie w nieodległej przyszłości powstanie bardzo nowoczesne centrum kultury z zachowaniem wszystkich elementów historycznych i architektonicznych związanych z pięknymi tradycjami Wiskitek, Miasta, które w tym roku świętuje 800-lecie swojego istnienia… Przekazując te promesą na prawie 12 milionów złotych, mam świadomość, że zostaną one przeznaczone dla mieszkańców, aby im się lepiej żyło i w coraz lepszych warunkach spędzało wolny czas…- mówił Wiceminister, Poseł na Sejm RP Maciej Małecki.

W imieniu wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki dziękuje za kolejny prezent, jaki otrzymują Wiskitki z okazji swojego jubileuszu 800-lecia. Dzięki takiemu ogromnemu wsparciu zdecydowanie szybciej ziszczą się plany budowy naszego Centrum Kulturalno-Muzealnego, gdzie będzie miała miejsce nie tylko działalność kulturalna, ale także zajęcia warsztatowe związane m.in. z wypiekaniem chleba… Cieszę się, że w osobie pana ministra Macieja Małeckiego, posła Ziemi Żyrardowskiej – mamy wspaniałego człowieka, który jest łącznikiem możliwości – jakie daje Rząd RP, a naszymi samorządowymi potrzebami. Dzięki takiej współpracy i wsparciu, rzeczywiście możemy podejmować coraz większe wyzwania, które wynikają z oczekiwań naszych mieszkańców… – mówił burmistrz Wiskitek Rafał Mitura.

Jest to projekt, mający na celu zmianę wizerunku miasta, które od 1 stycznia tego roku odzyskało prawa miejskie. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia, przyczyni sią tak do zwiększenia aktywności i integracji lokalnych społeczności. Powstanie tam miejskie centrum kultury łączące funkcje wystawowe, a także muzeum młyna. W odtworzonych wnętrzach starego młyna będzie możliwość nie tylko jego zwiedzania, ale też i wypieku chleba i poznanie tej procedury w myśl hasła: “Od ziarenka do bochenka”. To „Muzeum Młyna” pozwoli na poznanie sposobu funkcjonowania młynów zbożowych w IX wieku z zapleczem pozwalającym na zapoznanie się ze sposobem produkcji i wykorzystania mąki wraz z salą do samodzielnego pieczenia chleba.

W części obiektu, związanej z kulturą i rozrywką znajdzie się sala kinowo-konferencyjna, restauracja i kawiarnia, a także dwie sale wielofunkcyjne oraz lokale usługowe, część biurowa i zaplecze sanitarne. W tej przestrzeni zaplanowano także miejsce wystaw plenerowych i eventów – „stodołę”, fontannę, a także plac zabaw. Na wydzielonej części terenu projektuje się lokalizację terenu rekreacyjnego. W sumie w centrum Wiskitek, na ten cel będzie możliwość wykorzystania 800 metrów kwadratowych. Wszystko wskazuje na to, że te plany będą możliwe do zrealizowania w ciągu dwóch najbliższych lat i cały kompleks obiektów będzie wyglądach jak na załączonych zdjęciach z wizualizacji.

T.S.

By nk