25 milionów dla wsparcie dla “Małych Ojczyzn”

252 zgłoszone projekty, 50 tys. oddanych głosów – taki efekt przyniosła druga edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W tym roku do wydania jest 25 mln zł, a mieszkańcy po raz kolejny mają szansę na zgłaszanie swoich projektów. Nabór trwa do 20 lutego 2022 r.

Budżet obywatelski to oddanie inicjatywy mieszkańcom podkreśla marszałek Adam Struzik. – Mazowszanie sami najlepiej wiedzą, jakie działania i projekty powinny być realizowane w naszym województwie. Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego pokazują nam, które dziedziny potrzebują wsparcia. W ubiegłym roku pięć projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców, a nie spełniały wszystkich wymagań, zdecydowaliśmy się zrealizować poza budżetem obywatelskim. Okazało się, że są bardzo ważne społecznie. Cztery z nich dotyczyły bezpieczeństwa na drodze i zakładały budowę bezpiecznych przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych – informuje marszałek Adam Struzik. – To właśnie bezpieczeństwo na drodze oraz inwestycje w placówkach służby zdrowia np. zakup ambulansów lub specjalistycznego sprzętu są najczęściej zgłaszanymi projektami. Jednak nie tylko, Mazowszanie chcą także organizować szkolenia dla dzieci i młodzieży, festiwale czy budować szlaki turystyczne. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie projekty w tym roku zostaną zgłoszone. Dlatego również i w tym roku oddajemy w ręce Mazowszan 25 mln zł i czekamy, czym tym razem nas zaskoczą. Zachęcam do aktywnego udziału – zaprasza marszałekAdam Struzik.

Do 20 lutego mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać projekty do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Mogą być to projekty inwestycyjne o maksymalnej wartości do 1 mln zł brutto lub nieinwestycyjne o maksymalnej wartości 200 tys. zł brutto.

Warto pamiętać, że zgłaszane projekty powinny spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

Kto może zgłosić projekt?

Dzięki BOM każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego ma realną szansę zrealizować własny pomysł, zmienić wizerunek swojego otoczenia lub wesprzeć rozwój lokalnej społeczności. Wierzymy, że z roku na rok coraz więcej pomysłów i inicjatyw Mazowszan ujrzy światło dzienne. Zachęcamy do zgłaszania projektów miękkich – nieinwestycyjnych, angażujących mieszkańców w obszarze kultury, edukacji, profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa czy ochrony środowiska.

Zanim wyślesz – skonsultuj!

Tak, jak w poprzednich edycjach BOM, również i w tej można skorzystać z możliwości skonsultowania projektu przed jego złożeniem. Każdy kto chciałby z tej możliwości skorzystać, może przesłać wersję roboczą projektu na adres bom@mazovia.pl. Konsultacje to większa szansa na to, że zaprezentowany pomysł uzyska pozytywną ocenę i zostanie poddany pod głosowanie.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną najlepszym sposobem na złożenie projektu będzie droga elektroniczna (za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego z poziomu strony Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) lub pocztową. Można również skorzystać z możliwości złożenia projektu osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie lub w jednej z delegatur – Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie czy Wołominie.

W ramach dwóch pierwszych edycji BOM Mazowszanie do realizacji wybrali 131 projektów. Stan realizacji projektów z obu dotychczasowych edycji BOM można podglądać na mapie, dostępnej na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Maz

Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 719 z drogą powiatową w Puszczy Mariańskiej, gdzie dzięki funduszom z BOM powstanie sygnalizacja świetlna.

By ZB