Puszcza Mariańska dała dobry przykład

Został wydłużony termin składania projektów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza – do 27 lutego. – Docierały do nas sygnały od wnioskodawców, że ze względu na ferie, których termin pokrył się z czasem na składanie projektów, może zabraknąć im czasu na odpowiednie przygotowanie wniosków i, co istotne, zebranie wymaganej liczby podpisów. Dlatego wydłużyliśmy termin naboru – informuje marszałek Adam Struzik – dodając, że w puli inwestycyjnej jest 25 milionów złotych.

W ramach dwóch pierwszych edycji BOM Mazowszanie do realizacji wybrali 131 projektów, a jednym z nich jest pozytywny przykład z Puszczy Mariańskiej. To w tej miejscowości jest obecnie przygotowywany do realizacji projekt, który został zwycięzcą ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W subregionie żyrardowskim zwyciężył projekt „Bezpieczny pieszy i kierowca – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej”. Mazowsze poniesie koszt tej inwestycji – 470 tys. zł, a termin realizacji jest do końca 2022 roku.

Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 719 z drogą powiatową w Puszczy Mariańskiej, gdzie dzięki funduszom z BOM powstanie sygnalizacja świetlna.

By ZB