Dzisiaj w Żyrardowskim kantorze po raz pierwszy otworzono drzwi, aby z ważnego powodu odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Adama Orlińskiego – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego – Prezydenta Miasta Żyrardowa i Grzegorza Dobrowolskiego – Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie. W tym dniu rozszyfrowano tajemniczą cyfrę – 283. Tyle w roku 2022 zostało zrealizowanych inwestycji w regionie żyrardowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza!

Aż 283 różne inwestycje udało się w tym roku zrealizować na terenie subregionu żyrardowskiego, dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej pieniędzy sejmik przeznaczył na projekty ważne dla równomiernego rozwoju całego województwa. Aż 111 inwestycji zrealizowanych zostało w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”, 56 projektów w kołach gospodyń wiejskich, a 37 w ochotniczych strażach pożarnych.

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera gminy i powiaty w realizacji projektów ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Autorskie programy wsparcia samorządu województwa to duża pomoc w realizacji istotnych dla mieszkańców projektów. Ich założeniem jest dofinansowanie ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji… – mówił Adam Orliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Gminy i powiaty z całego Mazowsza mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach 14 różnych programów, w tym m.in. dla sołectw, działkowców, kół gospodyń wiejskich, młodzieży, organizacji pozarządowych, seniorów czy straży pożarnych. Można także ubiegać się o środki na nowe drogi, szkoły, żłobki, placówki medyczne czy obiekty sportowe. Jednym z miast, które skorzystało z programów wsparcia samorządu województwa jest Żyrardów.

Żyrardów jest miastem ludzi przedsiębiorczych, ambitnych i aktywnych. To właśnie potencjał ludzki sprawił, że Żyrardów wydźwignął się z zapaści gospodarczej po upadku fabryki, nie stoi w miejscu i prężnie się rozwija. A pomaga nam w tym samorząd województwa mazowieckiego, który uczestniczy finansowo w realizacji wielu ważnych inwestycji w naszym mieście. To inwestycje w rozbudowę infrastruktury sportowej, oświetlenia ulicznego, w ochronę środowiska czy, wreszcie, w ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. Wyremontowany niedawno jeden z najcenniejszych zabytków Żyrardowa, dawny kantor Zakładów Lniarskich, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego zagospodarowany zostanie na potrzeby obsługi mieszkańców i będzie pełnił funkcję istotnego ośrodka administracji samorządowej oraz ośrodka kulturalno-edukacyjnego. Mam nadzieję, że już niedługo, wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem, otworzymy obiekt dla mieszkańców…- mówił Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa, nie ukrywając dumy z miejsca, w ktory odbywała się konferencja czyli z Kantoru.

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” do samorządów lokalnych z subregionu żyrardowskiego sejmik województwa przekazał ponad 10,3 mln zł – 9 projektów. Obiekty sportowe i zabytki dofinansowane.

W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 1 mln zł dofinansowania trafiło na renowację obiektów zabytkowych.

Samorząd Mazowsza przekazał również ponad 2,2 mln zł wsparcia na budowę i remonty 10 obiektów sportowych .

W subregionie żyrardowskim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” – 111 inwestycji.

56 projektów otrzymało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”.

W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie w subregionie żyrardowskim otrzymało 37 projektów.

Samorząd Mazowsza dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach dwóch programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” w subregionie żyrardowskim dofinasowane zostały 24 projekty.

Grzegorz Dobrowolski- Dyrektor żyrardowskiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego mówił o sukcesie działań inwestycyjnych związanych z Budżetem Obywatelskim Mazowsza, na który to cel została przeznaczona kwota 25 milionów.

By tadeusz