Cena 2.000 złotych za tonę

W piątek 25 listopada Miasto Żyrardów podpisało porozumienie z firmą Energo Sp. z o.o. w na sprzedaż węgla mieszkańcom Żyrardowa po preferencyjnej cenie. Zadanie to zostało zlecone profesjonalnemu podmiotowi dystrybuującemu węgiel, który posiada swój skład na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w miejscowości Michałów 44.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, cena węgla dla mieszkańców Żyrardowa będzie wynosić 2000 zł brutto za tonę. Proponowane sortymenty to orzech, groszek oraz miał. Cena nie obejmuje pakowania w worki lub na palety, ani transportu ze składu węglowego do miejsca zamieszkania.

Zakupu węgla po cenie preferencyjnej będzie można dokonywać od 28 listopada 2022 roku, na składzie węglowym firmy Energo Sp. z o.o. Jadnak, aby dokonać zakupu węgla po cenie preferencyjnej niezbędne jest dostarczenie sprzedawcy zaświadczenia uprawniającego do takiego zakupu. Zaświadczenie to wydawane jest przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie złożonego wniosku.

Mieszkańcy zainteresowani preferencyjnym zakupem węgla, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, mogą to zrobić w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie do 30 listopada 2022 roku. Wniosek dotyczy tylko roku 2022, a maksymalna ilość węgla dla gospodarstwa domowego jaką można zakupić do końca tego roku wynosi 1,5 tony. Wnioski dotyczące 2023 roku będzie można składać w późniejszym terminie.

Miasto Żyrardów jest pierwszym samorządem, który w powiecie żyrardowskim uruchomił sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach.

By ZB