W sobotę 20 stycznia , w Sali OSP Wiskitki odbyło się Noworoczne Spotkania  Społeczników z terenu Miasta i Gminy Wiskitki. Zostało zorganizowane z inicjatywy Rafała Mitury – Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki, aby podziękować liderom i przedstawicielom stowarzyszeń działających za ich aktywność w roku 2023. Takie spotkanie ma również na celu, wzajemnemu poznaniu się, integrację, wspólną zabawę, a także rozmowy o współpracy społeczniczek i społeczników działających w Mieście i Gminie Wiskitki. W spotkaniu wzięło udział około 200 osób i byli to przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, klubów seniora oraz organizacji działających w Wiskitkach i na terenie sołectw gminy.  Są to prężnie działające stowarzyszenia i organizacje, które mają duży wpływ na zintegrowanie swoich lokalnych środowisk. Jednym słowem w Wiskitkach jest z kim budować przyszłość.

Kiedy wypełnił się czas podziękowań przyszedł czas na zabawę i prezentacje taneczne. Tutaj podziwiani byli  prawdziwe gwiazdy – artyści występujący w Tańcu z Gwiazdami – Stefano Terrazzino występujący z Sarą Janicką, a także pokazy i taneczne animacje Sabor Latino w wykonaniu kubańskiej part tanecznej.

Więcej w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By tadeusz