Dzisiaj, grupa osób związanych z Nową Lewicą złożyła kwiaty i znicze przy pomnikach żołnierzy polskich i radzieckich. Uroczystość odbyła się z okazji 77 rocznicy wyzwolenia miasta z okupacji hitlerowskiej – 16 stycznia 1945 roku.

By ZB