W Muzeum Mazowsza Zachodniego odbyło się spotkanie z prezesem fundacji Kwartalnika “Wyklęci” – Kajetanem Rajskim.

Prelekcja dla młodzieży poświęcona była pamięci Józefa Franczak ps. Laluś – ostatniego partyzanta polskiego podziemia niepodległościowego.

Spotkanie otwarte dla mieszkańców odbędzie się o godzinie 16:30.

By ZB