W Centrum Kultury odbywają się dzisiaj wybory do Rady Seniorów. Czynne prawo wyborcze posiadają osoby będąca mieszkańcami Żyrardowa, które ukończyły 60 rok życia.

Rada Seniorów Miasta Żyrardowa ma zapewnić osobom starszym wpływ na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na sprawy dotyczące tego pokolenia. To pierwsza taka inicjatywa w historii miasta.

Żyrardowscy seniorzy to bardzo aktywna i liczna grupa wśród mieszkańców naszego miasta. Dlatego też postanowiono powołać Radę Seniorów Miasta Żyrardowa, która będzie reprezentowała środowiska osób starszych. Jednym z najważniejszych celów jest jeszcze większa aktywizacja i włączanie coraz szerszych grup do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Będzie to także możliwość szerszego współdziałania z organami władzy samorządowej. Osoby starsze będą miały możliwość wyrażenie swojego zdania, opinii czy potrzeb i oczekiwań.

By ZB