Bronią Żyrardowa jak Niepodległości

…Proponowany ostatnio przez CPK wariant 22 – przebieg linii kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego w granicach Żyrardowa – został zdecydowanie przeze mnie odrzucony, gdyż godzi w interesy naszej lokalnej społeczności. Zgłosiłem to w oficjalnym piśmie z 30 grudnia i powtórzyłem podczas spotkania z przedstawicielami CPK w dniu 14 stycznia r. Proponowana trasa linii kolejowej w/w wariancie, przebiega w granicach ustanowionej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „SOKULE”, a dodatkowo pozostaje w kolizji z istniejącą, nową zabudową jednorodzinną i zamiast sprzyjać mieszkańcom, byłaby nie tylko źródłem konfliktów, lecz także barierą w rozwoju tego obszaru miasta… – czytamy w informacji przedstawionej przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego.

Dzisiaj 19 stycznia o godzinie siedemnastej – z zachowaniem reżimu sanitarnego – radni podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Żyrardowa oficjalnie przyjmą dokument, który jest PROTESTEM przeciw planowanej trasie przebiegu linii kolejowej, a której projektowany przebieg wyznaczono w granicach ustanowionej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z Sokula. Ponadto przebieg projektowanej linii kolejowej został zlokalizowany w granicach administracyjnych Żyrardowa i pozostaje w kolizji z zabudową znajdujących się tam osiedli budynków jednorodzinnych i stworzy barierę dla życia i rozwoju miasta. Z informacji wiceprzewodniczacej Eżbiety Wrońskiej wynika, że pod dokumentem protestacyjnym – jeszcze przed sesją -podpisali się wszyscy radni.

Dodajmy, że wszyscy są zaskoczeni taką koncepcją związaną z inwestycją kolejową prowadzoną do CPK przez Żyrardów i tę część Gminy Wiskitki. Nidy wcześniej o takim rozwiązaniu nie rozmawiano, ani go nie sygnalizowano.

Dlatego Prezydent, Radni i Mieszkańcy są gotowi bronić Żyrardowa przed takim rozwiązaniem – jak Niepodległości.

Więcej w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By ZB