We wtorek 23 kwietnia odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta i Gminy w Wiskitkach. Po przyjęciu kilku ostatnich, ale bardzo ważnych uchwał samorządowych przez radnych VIII kadencji – pomimo iż swoje mandaty zachowają do końca kwietnia, zostali serdecznie pożegnani przez Burmistrza Rafała Miturę i Przewodniczącego Pawła Dziemiańczyka. W następnej IX kadencji 13 z 15 obecnych radnych zachowało swoje mandaty radnych w Radzie Miasta i Gminy w Wiskitkach.

Na zakończenie obrad – kończących te kadencję samorządową – Burmistrz Rafał Mitura w telegraficznym skrócie podsumował mijającą 5,5-letnią kadencję w Mieście i Gminie Wiskitki, prezentując szereg dokonań inwestycyjnych, ale też i przeobrażeń społecznych. Burmistrz podkreślił, że największym i bardzo znaczącym wydarzeniem – również i historycznym było odzyskanie przez Wiskitki praw miejskich – po ponad 150 latach, po odebraniu ich przez dekret carski. Na zakończenie obrad Rafał Mitura przekazał radnym VIII kadencji podziękowania za owocny czas przeobrażeń wspólnie realizowanych. Szczególne słowa zostały skierowane do radnego Leszka Kopczewskiego, który w wiskickim samorządzie jest od ponad 33 lat, a przez 20 lat – 1994 – 2014 – był jego przewodniczącym. Słowa uznania skierowano do radnej wiceprzewodniczącej rady Hanny Lipińskiej, która przez prawie 18 lat była członkiem samorządu.

Były podziękowania, kwiaty, pamiątkowe suweniry i oczywiście pamiątkowe zdjęcia, które prezentujemy.

O ostatniej, pożegnalnej sesji Rady Miasta I Gminy  w Wiskitkach napiszemy w najbliższym wydaniu ŻŻ

By tadeusz