W czwartek, 25 kwietnia radni VIII kadencji Rady Gminy w Jaktorowie spotkali się na ostatnich obradach tej 5,5-letniej kadencji Rady. Podczas posiedzenia – po podjęciu ważnych uchwał, porządkujących sprawy bieżącej, jak i mających wpływ na długofalową politykę samorządową – uroczyście zakończyli ponad pięcioletni okres funkcjonowania „Małej Ojczyzny” jaka dla blisko 12-tysięcznej społeczności jest Gmina Jaktorów. Za pracę na rzecz gminy radnym podziękowali – przewodniczący Mirosław Byczak i wójt Rafał Drązikowski. Na 15 radnych obecnej kadencji radnymi IX kadencji będzie 9 dotychczasowych radnych.

O tych obradach i uroczystym zakończeniu obecnej kadencji samorządowej w Jaktorowie.

By tadeusz