Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie wzięły udział w uroczystym apelu z okazji świąt narodowych, tj. 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi i 3 maja – Święto Konstytucji. Uroczystość była wspaniałą okazją do rozmów o naszej ojczyźnie, symbolach i barwach narodowych. Następnie dzieci pięknie wyrecytowały wiersz Czesława Janczarskiego “Barwy ojczyste”, “Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy, wspólnie odśpiewano hymn narodowy “Mazurek Dąbrowskiego”. Podjęte działania miały na celu rozwijanie u dzieci postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku i miłości do ojczyzny, kształtowanie poczucia dumy z bycia Polakiem.

By ZB