Materiał płatny

Podsumowanie spotkania z mieszkańcami Jaktorowa

Wariant inwestorski linii kolejowych w ramach Węzła Kolejowego CPK na terenie gminy Jaktorów, uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dla przebiegu tej trasy oraz omówienie etapów procesu inwestycyjnego – to tematy spotkania, które odbyło się w tym tygodniu w OSP Międzyborów.

W minioną środę, 9 listopada 2022, mieszkańcy gminy Jaktorów spotkali się z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przy stole prezydialnym w Domu Strażaka w Międzyborowie zasiedli pracownicy spółki CPK oraz organizatorzy spotkania – przedstawiciele Stowarzyszenie „Skreśleni przez CPK”.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu ekspertów reprezentujących inwestora, było określenie wspólnie z organizatorami zasad bezpiecznego przebiegu rozmów, które zostały uznane przez obie strony. Wyrazem tego był podpisany 7.11.2022 protokół uzgodnień. Mimo początkowych trudności – pojawienia się w sali banerów przeciwników CPK, które zgodnie z dokumentem nie mogły być eksponowane w miejscu wydarzenia – reprezentacja spółki postanowiła wziąć udział w spotkaniu.

W trakcie pięciogodzinnego wydarzenia omówiono szczegółowo wariant inwestorski linii kolejowych wchodzących w skład Węzła Kolejowego CPK na terenie gminy Jaktorów oraz propozycje zmian przebiegów zgłoszone przez Macieja Śliwerskiego – wójta gminy Jaktorów i radnego – Andrzeja Klimiuka. Zaprezentowano uwarunkowanie techniczne, ekonomiczne i środowiskowe tego odcinka oraz zastosowane rozwiązania techniczne i działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na otoczenie.

Przedstawiono także wybrane zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego oraz pozyskiwania nieruchomości w ramach „kolejowej” odsłony Programu Dobrowolnych Nabyć, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w tym po wejściu w życie Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Udzielono również odpowiedzi na zagadnienia przekazane przez Stowarzyszenie „Skreśleni przez CPK” drogą mailową oraz na liczne pytania mieszkańców, które mieli oni okazję zadawać w ostatniej części spotkania.

Za nami jedno z ważniejszych spotkań ze stroną społeczną w ramach całego programu kolejowego CPK. Gmina Jaktorów to kluczowe miejsce na mapie infrastrukturalnych zmian. Bardzo się cieszymy, że udało nam się w sposób merytoryczny porozmawiać o tym niezwykle ważnym odcinku naszej inwestycji – mówi Łukasz Jóźwiak, koordynator relacji z otoczeniem inwestycji kolejowych CPK.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnych. Na miejscu obecnych było około 300 uczestników, zgromadzonych w OSP w Międzyborowie.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 4.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.  CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. 

By ZB