Gobeliny, witraże, prace plastyczne i rzeźby – tak różne formy można nadsyłać na konkurs plastyczny „Odkrywamy talenty”. Inicjatywa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej skierowana jest do artystów amatorów z niepełnosprawnościami. Prace można składać do 18 listopada 2022 roku.

Sztuka uwalnia, pozwala z jednej strony oderwać się od dnia codziennego, a z drugiej – odkryć w sobie nieznane umiejętności. Stąd pomysł na konkurs plastyczny, który skierowany jest do amatorów. Wiele osób tworzy relaksacyjnie dla siebie, przez to znani są tylko w swoim środowisku. Czas pokazać się szerszemu gronu

– mówi marszałek Adam Struzik, który objął konkurs swoim honorowym patronatem.

Uwolnieni po pandemii

Tegoroczny konkurs plastyczny to kontynuacja inicjatywy rozpoczętej w 2019 roku.

Ostatnie lata kojarzą się z zamknięciem, zblokowaniem. Wiemy, że wiele organizacji i instytucji nie funkcjonowało w tradycyjny sposób. Efektem konkursu ma być wystawa ukazująca nagrodzone prace, dlatego przeczekaliśmy czas zamknięcia i ponownie chcemy nagrodzić tych, którzy mają potrzebę wyrażania siebie przez sztukę. Zależy nam przede wszystkim na ośmieleniu uzdolnionych osób z niepełnosprawnościami

– podkreśla Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Konkurs już na stałe przybrał nazwę „Odkrywamy talenty”, ale tegorocznym hasłem przewodnim jest „Moja wolność”.

To bardzo inspirujący temat przewodni. Dla jednych w kontekście wydarzeń z ostatnich lat, dla innych w aspekcie osobistym. Jest wymowny i niejednoznaczny. Sztuka z założenia nie ogranicza. Dlatego zachęcam do udziału w tak pomyślanym konkursie plastycznym

– dodaje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Różne formy dozwolone

W konkursie można przesłać pracę w jednej z czterech kategorii. Pierwszą z nich jest „Malarstwo i Witraż”, w której prace mogą być wykonane np. pastelami, gwaszem, olejem na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta). Druga z kategorii to „Rysunek i Grafika”. Rysunki mogą być wykonane np. ołówkiem, węglem, piórkiem lub mazakiem, natomiast dla grafiki przewidziane zostały techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt. „Rzeźba Kameralna i Płaskorzeźba” dopuszcza tworzenie w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych, natomiast w ostatniej kategorii „Tkanina i Aplikacja” mogą być to hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.

W każdej z kategorii zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca. Oceny dokona powołana w tym celu komisja, w skład której wejdą również osoby związane ze sztuką. Wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia podczas gali kończącej konkurs.

Dzielenie się dobrem to jedno z naszych podstawowych zadań, jakie stawiamy przed sobą. Chcemy z jednej strony dzielić się przykładami osób utalentowanych, choć niekiedy skromnych. Z drugiej – planujemy nadesłane prace przekazać w imieniu samorządu województwa do wybranych sztabów WOŚP na Mazowszu. Niech cieszą innych i pomnażają dobro

– podsumowuje Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.

– Warsztat terapii zajęciowej stanowią jedną z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. To tu uczestnicy rozwijają swoje talenty i zdolności manualne wspierani przez wykwalifikowaną kadrę. Tworzenie dla naszych uczestników jest zdobywaniem nowych umiejętności, możliwością uzewnętrznienia emocji, marzeń, akceptacji. Sztuka z pewnością wpływa na zwiększenie samooceny

– mówi Małgorzata Kakietek, pracownik socjalny z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żyrardowie przy MUSI NOVUM sp z o.o.

Jak zgłosić się do konkursu?

Wszelkie szczegóły dotyczące wymiarów prac, a także sposobu ich oznaczenia opisane są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: https://mcps.com.pl/kategoria/konkurs-plastyczny/. Również tam znajduje się formularz, który musi być dołączony do zgłaszanej pracy konkursowej.

Prace można dostarczać do 18 listopada 2022 roku do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie.

Dariusz Zdzisław Nyziak
(warsztat terapii zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku) za „Mój Płock moje Mazowsze
Monika Parapura
(Caritas Diecezji Siedleckiej warsztat terapii zajęciowej w Skórcu) za pracę „Katedra pod opieką moich skrzydeł
Magda Dończyk
(Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim) w 2019 r. 1. miejsce za rzeźbę.
G.O. (Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii) – 2. miejsce w kat. Rzeźba i płaskorzeźba za pracę „Ukochane Bielany”
Michał Gos
(Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu – warsztaty terapii zajęciowej). 3. miejsce w 2019 r. za rzeźbę.

Marcin Michalak (Caritas Diecezji Siedleckiej warsztat terapii zajęciowej w Siedlcach) – 1. miejsce w kat. Rysunek i grafika za pracę „Mazowiecka wieś – weselnicy”

By ZB