Sejmik Mazowsza stawia na lokalne inwestycje. Tylko w tym roku w ramach m.in. 14 autorskich programów wsparcia władze województwa pomogły zrealizować aż 283 projekty w regionie żyrardowskim. Są wśród nich drogi, boiska, szkoły, sprzęt dla strażaków, a także pomoc dla działkowców, sołectw czy kół gospodyń wiejskich. – W przyszłym roku ruszamy z kolejnymi programami wsparcia, a na pomoc dla gmin i powiatów przeznaczymy blisko 700 mln zł – deklaruje marszałek Adam Struzik.

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera gminy i powiaty w realizacji inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego podkreśla, że autorskie programy wsparcia samorządu województwa to duża pomoc w realizacji istotnych dla mieszkańców projektów. – W tej chwili prowadzimy ich już czternaście i to nie jest nasze ostatnie słowo, ponieważ w planach mamy uruchomienie kolejnych. Ich założeniem jest dofinansowanie ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji, takich jak budowa obiektów sportowych, dróg gminnych i powiatowych, termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, ale też dofinansowanie do renowacji i konserwacji zabytków, inwestycje w sołectwach, zakupy wozów bojowych i sprzętu strażackiego. I wiele, wiele innych.

Każda inwestycja ma znaczenie

Wśród 283 inwestycji dofinasowanych w tym roku w regionie żyrardowskim najwięcej środków sejmik Mazowsza przeznaczył na projekty w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. To 10,3 mln zł na 9 inwestycji. To w jego ramach wsparcie otrzymały takie inwestycje, jak m.in.: przebudowa ciągu drogowego Sadków-Lewiczyn, pierwszy etap przebudowy i budowy obiektów na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie, budowa przedszkola w Rybnie czy też zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas. Jak zaznacza prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski,jest to miasto wyjątkowe na mapie Mazowsza. – Wyróżnia go industrialny klimat, będący dziedzictwem pozostawionym przez twórców miasta – fabrykantów a zarazem wizjonerów, którzy zrealizowali tu założenia wzorcowego miasteczka przemysłowego z przełomu XIX i XX wieku. Do dziś Żyrardów jest miastem ludzi przedsiębiorczych, ambitnych i aktywnych. To właśnie potencjał ludzki sprawił, że Żyrardów wydźwignął się z zapaści gospodarczej po upadku fabryki, nie stoi w miejscu i prężnie się rozwija. A pomaga nam w tym samorząd województwa mazowieckiego, który uczestniczy finansowo w realizacji wielu ważnych inwestycji w naszym mieście. To inwestycje w rozbudowę infrastruktury sportowej, oświetlenia ulicznego, w ochronę środowiska czy, wreszcie, w ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. Wyremontowany niedawno jeden z najcenniejszych zabytków Żyrardowa, dawny kantor Zakładów Lniarskich, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego zagospodarowany zostanie na potrzeby obsługi mieszkańców i będzie pełnił funkcję istotnego ośrodka administracji samorządowej oraz ośrodka kulturalno-edukacyjnego. Mam nadzieję, że już niedługo, wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem, otworzymy obiekt dla mieszkańców.

Inwestycje w sołectwach i sprzęt dla kół gospodyń wiejskich

Aż 111 sołectw z regionu żyrardowskiego otrzymało wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”. Wśród inwestycji przeważały m.in. zakupy i montaże lamp solarnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa i wyposażenie placów zabaw, siłowni plenerowych, a także remonty przydrożnych kapliczek czy modernizacje świetlic. Skuteczne w pozyskiwaniu wsparcia okazały się koła gospodyń wiejskich – po pomoc finansową w regionie sięgnęło 56 takich stowarzyszeń.

Strażacy z wozami i sprzętem

Samorząd województwa od lat wspiera finansowo ochotnicze straże pożarne. Tylko w tym roku dofinansowanie w regionie żyrardowskim otrzymało 37 takich projektów, w tym m.in.: remonty i modernizacje 21 budynków strażnic oraz zakup 4 wozów bojowych i specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych.

Obiekty sportowe i zabytki dofinansowane

Remont hali sportowej w Jasieńcu, budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki, modernizacja „dużej” i „małej” sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w Konarach czy też remont boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie Biskupim to tylko część z 10 obiektów sportowych, które otrzymały dofinansowanie z sejmiku Mazowsza. Na pomoc mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. Wsparcie finansowe trafiło do 6 takich obiektów z regionu żyrardowskiego. Wśród nich m.in.: remont elewacji zabytkowego kościoła i dzwonnicy w Rybnie, wymiana sufitów i konserwacja drzwi w zabytkowym kościele modrzewiowym w Chynowie, drugi etap remontu zabytkowego kościoła w Boglewicach, a także remont zabytkowego dachu nawy głównej i części transeptu kościoła Wniebowzięcia NMP w Szymanowie.

Po pomoc w przyszłym roku

Warto już dziś planować przyszłoroczne inicjatywy i inwestycje. Wszystkie informacje dla samorządów i organizacji pozarządowych chcących skorzystać z programów wsparcia sejmiku województwa mazowieckiego znajdują się na stronie mazovia.pl. Nabory do kolejnych edycji programów ruszą już na początku przyszłego roku.

By ZB