Pod koniec lat 50., przy budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego, wybudowano kapliczkę. Niestety, po wielu latach, uległa ona zniszczeniu pod wpływem czasu i zaczęła się rozpadać. W obliczu tego zdecydowano o jej rozebraniu i wzniesieniu nowej. Około trzech lat temu ruszyły prace nad nową kapliczką.

Proces budowy był długi i dość skomplikowany – od pozyskania fundatorów, uzyskania zgody konserwatora zabytków, przez zebranie odpowiednich cegieł, po wylanie fundamentów i wzniesienie samej kapliczki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, mieszkańców oraz przyjaciół, na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej udało się zrealizować ten projekt.

Dziś odbyła się uroczystość poświęcenia nowej kapliczki, której towarzyszyła msza święta odprawiona przez księży: Adama Bednarczyka, Roberta Sumińskiego i Łukasza Warzyńskiego. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, pracownicy, wicestarosta Ewa Kakiet-Springer, dyrektor PCPR Agnieszka Karwat oraz zaprzyjaźnione placówki pomocowe. Wszyscy wspólnie świętowali to piękne dzieło.

Fundatorami kapliczki są trzej mieszkańcy DPS: Jan Dubik, Zbigniew Pieniak i Henryk Szustecki. To dzięki ich wsparciu i hojności możliwe było wzniesienie nowej kapliczki, która teraz będzie służyć wszystkim mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.

By ZB