Wtorek, 31 sierpnia był ważnym dniem także dla nauczycieli, którzy z rąk prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ciężka praca, wkład pedagogiczny, rozwój osobisty i zaangażowanie – to tylko niektóre aspekty, które sprawiły, że 5 nauczycielek z żyrardowskich szkół otrzymały we wtorek awans zawodowy. Zanim taki awans panie otrzymały musiały przejść specjalny egzamin, przedstawić swój dorobek z okresu stażu i odpowiedzieć na pytania komisji.

Podczas uroczystości nauczycielki złożyły ślubowanie wypowiadając treść roty:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.


Gratuluję Paniom sukcesu. Jestem pewien, że wiele wysiłku wkładacie w podnoszenie swoich kwalifikacji. Wasza praca przekłada się wprost na wysoki poziom nauczania dzieci i młodzieży w naszych miejskich placówkach, za co serdecznie dziękuję. – powiedział prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podczas uroczystości.
Awansu gratulował nauczycielom także zastępca prezydenta Adam Lemiesz. Spotkanie poprowadziła Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz dyrektor miejskiego Wydziału Edukacji.


Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali:

Ewa Staniszewska- nauczyciel bibliotekarz z SP nr 7, Agata Tovmasyan- nauczyciel matematyki z SP nr 7, Małgorzata Maria Kowalczyk- psycholog z SP nr 3, Małgorzata Maria Rybkowska- nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne z SP nr 3 i Wioletta Barańska- nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne z SP nr 1.


Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela. Następnym stopniem, o który starać się będą nauczycielki – jest miano nauczyciela dyplomowanego. To nie tylko radość z kolejnego szczebla w pracy nauczycielskiej, ale także wyższa gratyfikacja.

By nk