W sobotę 16 marca odbyły się XII Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Miejscem zmagań druhen i druhów z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – mistrzów z poszczególnych gmin powiatu żyrardowskiego była nowa remiza OSP w Kuklówce Zarzecznej. Organizatorem turnieju wiedzy pożarniczej dla młodzieży strażackiej z terenu powiatu żyrardowskiego był Zarząd Powiatowy OSP w Żyrardowie z prezesem Waldemarem Suskim przy współpracy z Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie i jej komendantem st. bryg. Mariuszem Tymoszewiczem.

Do powiatowego szczebla turnieju zakwalifikowało się – w trzech kategoriach wiekowych – ponad 30 młodych druhen i druhów z gmin – Mszczonów, Wiskitki, Radziejowice i Puszcza Mariańska. Już kolejny raz strażacka młodzież pokazała, jak bliska jest im wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa w przypadku wypadków i pożarów, a także ochrony ludności w przypadkach zagrożeń i ekologii.

Komisji przewodniczył prezes ZP ZOSP – Waldemar Suski, sekretarzem był – Tomasz Nowakowski a członkami komisji Jan Lipiński, a PSP Żyrardów reprezentowali st. kapitan Jarosław Belina – autor pytań i Aleksandra Konarska. Zmagania strażackiej młodzieży obserwowali: Komendant PSP Żyrardów st. bryg. Mariusz Tymoszewicz, zastępca wójta Gminy Radziejowice Artur Jankowski, członek władz wojewódzkich OSP – Krzysztof Sobczyk oraz prezesi jednostek z gospodarzem – prezesem OSP w Kuklówce – Marcinem Sadowskim.

Szkoły podstawowe – kl. I-IV:

1. Tymoteusz Dudziński – OSP Kuklówka Zarz.;

2. Aleksander Derewenda – OSP Korytów;

3. Nikodem Arak – OSP Zbiroża;

Uczniowie SP kl. V-VIII

1. Emil Dębski – OSP Osuchów;

2. Kamil Cyrkanowicz – OSP Zbiroża;

3. Emil Maciejewski – OSP Kuklówka Zarz.;

Szkoły średnie:

1. Kuba Badowski – OSP Zbiroża;

2. Julia Dudek – OSP Mszczonów;

3. Bartosz Grzelecki – OSP Zbiroża.

Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach – będą reprezentowali powiat żyrardowski w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

By tadeusz