Od wybuchu wojny w Ukrainie samorząd Mazowsza wspiera obywateli tego kraju. Pięć milionów złotych z budżetu województwa na pomoc humanitarną, dwa miliony na gorące posiłki dla uchodźców, osiem ambulansów przekazanych stronie ukraińskiej, pomoc psychologiczna i rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży. Trwają również prace nad uruchomieniem projektu unijnego, który zapewni długofalową pomoc dla Ukraińców, którzy zatrzymali się na Mazowszu.

8 karetek z Mazowsza już w Ukrainie

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że nikt w takiej sytuacji nie chciałby zostać sam, dlatego samorząd województwa mazowieckiego postanowił okazać wsparcie i solidarność z obywatelami Ukrainy. – Zerwaliśmy partnerską współpracę z rosyjskimi obwodami – moskiewskim, smoleńskim oraz dumą obwodu moskiewskiego i skoncentrowaliśmy się na pomocy Ukrainie i jej obywatelom. Przeznaczyliśmy 5 milionów złotych z budżetu Mazowsza na zakup pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Przekazaliśmy osiem ambulansów. Pracujemy także nad uruchomieniem projektu unijnego o wartości ok. 13,5 mln zł, z którego środki będą przeznaczone na długofalową pomoc uchodźcom z Ukrainy – zaznacza marszałek.

Od początku wojny samorząd województwa przekazał do Ukrainy łącznie osiem karetek. Pochodzą one ze stacji pogotowia w Warszawie, Siedlcach i Płocku oraz szpitala wojewódzkiego w Radomiu. Trafiły do miasta Chmielnicki, obwodów lwowskiego i kijowskiego, a także caritas diecezji samborsko-drohobyckiej. Wszystkie pojazdy przewiozły przez granicę pomoc humanitarną, m.in. leki, środki opatrunkowe i higieniczne, a także koce, pościel czy śpiwory.

5 mln zł na pilną pomoc

Samorząd województwa uruchomił 5 mln zł z rezerwy budżetowej, by po konsultacji z obwodami partnerskimi, zakupić najpotrzebniejsze produkty i sprzęty. Wśród nich znalazły się m.in. przenośne zestawy ratownictwa medycznego, elementy wyposażenia apteczek medycznych, takie jak: opaski uciskowe, środki antyseptyczne, koce ratunkowe, rękawice, gaza sterylna, ale także kołdry i poduszki. Zakupy zostały dostarczone do magazynu w Rzeszowie, z którego dary są przekazywane dalej do zachodniej Ukrainy. Kolejne zakupy są w toku.

Jak zaznacza Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego samorząd Mazowsza wspiera zarówno uchodźców, jak i obywateli Ukrainy, którzy zostali w swoim kraju. – Już na początku marca uruchomiliśmy specjalny pociąg humanitarny, który przywiózł na Mazowsze kilka tysięcy uchodźców, przeważnie kobiet i dzieci. Przekazaliśmy również 5 mln zł z budżetu województwa na doraźną pomoc dla Ukrainy. Kilka transportów humanitarnych z najpotrzebniejszymi rzeczami dotarło już do potrzebujących w tym kraju. Odpowiadając na prośby naszych partnerskich miast i obwodów, wysłaliśmy na Ukrainę osiem w pełni sprawnych i wyposażonych ambulansów. Każdy po brzegi wypełniony pomocą – lekami, środkami medycznymi i higienicznymi, a także kocami czy śpiworami. W ostatnich dniach zapadła decyzja, by kolejne 2 mln zł przeznaczyć na ciepłe posiłki dla uchodźców przebywających na terenie naszego województwa.

Ciepłe posiłki dla uchodźców

Radni województwa przeznaczyli 2 mln zł na sfinansowanie ok. 100 tys. bezpłatnych ciepłych posiłków dla uchodźców. Ich przygotowaniem zajmą się mazowieckie podmioty ekonomii społecznej, m.in. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, fundacje prowadzące bary, restauracje lub w innej formie zajmujące się wydawaniem posiłków.

Foto: pixabay.com

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Od 7 marca w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Koszykowej 79b w Warszawie dzieci i młodzież z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Działa tam również dzienny punkt opieki. .Jednorazowo może w nim przebywać 15 dzieci. Pomoc udzielana jest od 8.00 do 16.00. Z kolei w siedzibie Centrum w Zagórzu została uruchomiona darmowa rehabilitacja dla dzieci i młodzieży. Pod koniec marca Centrum zainaugurowało projekt #BeeHuman „Drobne gesty, wielkie czyny”, który ma pomagać uchodźcom z Ukrainy.

Mogą oni również korzystać z pomocy medycznej w marszałkowskich szpitalach. Wszystkie placówki deklarują pełną gotowość do niesienia pomocy i wprowadzają specjalne ułatwienia dla potrzebujących.

Foto: Archiwum UMWM

Wsparcie w znalezieniu pracy

Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił specjalną infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy chcieliby podjąć pracę oraz dla pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić uchodźców. Ponadto w siedzibie urzędu przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie powstał punkt informacyjno-konsultacyjny.

By ZB