Samorząd tworzymy my wszyscy – Mazowszanie, czyli ponad 5,4 mln osób mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. Nie możemy zarządzać nim wszyscy razem, dlatego w wyborach bezpośrednich wybieramy naszych reprezentantów do sejmiku województwa mazowieckiego. 51 radnych w naszym imieniu podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju i przyszłości naszego regionu. Rozdzielają pieniądze z budżetu województwa i programów unijnych, finansując szereg ważnych inwestycji, także tych lokalnych.

Radni wybierają zarząd województwa mazowieckiego, w skład którego wchodzi marszałek, dwóch wicemarszałków oraz dwóch członków zarządu. Zarząd województwa wprowadza w życie decyzje podjęte przez radnych województwa, zarządza budżetem Mazowsza i nadzoruje jednostki mu podlegające. Aby wszystkie zadania przypisane samorządowi województwa przebiegały sprawnie, powstał urząd marszałkowski województwa mazowieckiego.

27 maja na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.

Zdaniem marszałka Adama Struzika reforma samorządowa była testem odpowiedzialności obywatelskiej, który jako samorządowcy i obywatele zdaliśmy bardzo dobrze. Świadczą o tym ogromne zmiany, które przez te wszystkie lata dokonały się na Mazowszu. Widać je w każdej gminie i powiecie, we wsiach i w miastach. Pokazaliśmy, że potrafimy zbudować silny, prężnie działający samorząd województwa. Mamy więc z czego być dumni, bo nie byłoby tego sukcesu bez pracy, zaangażowania i energii wszystkich mieszkańców Mazowsza. Flaga to piękny symbol naszego regionu. Symbol, z którym powinniśmy się utożsamiać i który określa nas jako Polaków, Europejczyków, ale też Mazowszan. Zachęcam więc do jej eksponowania i wywieszania.

Symbole Mazowsza

Herb Województwa Mazowieckiego został uchwalony przez sejmik 29 maja 2006 r. Przedstawia orła bez korony, wywodzącego się z herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów.

Flaga Mazowsza przedstawia białego orła bez korony, o złotym dziobie i szponach, umieszczonego z lewej strony prostokątnego płata czerwonej tkaniny – stosunek szerokości do długości wynosi 5:8. Od 2021 r., zgodnie z decyzją sejmiku, mieszkańcy regionu mogą wywieszać ją przed domem, w miejscu pracy i nauki.

„Wszystkie symbole województwa zespala wizerunek białego orła bez korony, o dziobie i żółtych szponach. Herbu w tej postaci w regionie mazowieckim używano od 1526 r. aż do trzeciego rozbioru Polski w 1795 r.” (Źródło: „Mazowsze wczoraj, dziś i jutro”, wyd. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2018 r.).

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk Mazowsze to region wyjątkowy, którego bogactwem są ludzie i różnorodność kulturowa. – I ta różnorodność stała się naszym atutem, a to co mogło dzielić, łączy. Dzisiaj śmiało możemy być dumni z naszej mazowieckiej wspólnoty dobrze rozwinięte rolnictwo, przemysł i transport, duży potencjał naukowy i badawczy, sprawnie wykorzystywane fundusze unijne. Mazowsze jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce i najbardziej konkurencyjnym. To dzięki ciężkiej pracy wszystkich mieszkańców, samorządowców, przedsiębiorców czy naukowców. Wywieśmy więc Flagę Mazowsza i pokażmy, że jest ono dla nas ważne, bliskie, a my Mazowszanie tworzymy silną i solidarną wspólnotę.

O czym decydują radni województwa?

Samorząd województwa mazowieckiego odpowiada m.in. za:

  • podział środków unijnych
  • doposażenie, modernizację szpitali i stacji pogotowia
  • transport kolejowy (WKD i KM)
  • modernizację i utrzymanie 3 tys. km dróg wojewódzkich
  • rozwój 30 instytucji kultury

Sejmik w liczbach

51 – tylu jest radnych

3 – w tylu klubach są zrzeszeni

5 – tyle lat trwa kadencja sejmiku województwa

13 – tyle jest kobiet w sejmiku

6 – to już VI kadencja sejmiku województwa mazowieckiego

Mazowsze w liczbach

314 gmin liczy województwo mazowieckie

37 powiatów

5 miast na prawach powiatu

5,4 mln tyle osób mieszka na Mazowszu

ponad 54 proc. mieszkańców Mazowsza to kobiety

ponad 1/5 krajowej wartość PKB (w 2019 r.) została wytworzona w województwie mazowieckim (dane GUS).

By ZB