Sołectwa, ogrody działkowe, obiekty sportowe, a także proekologiczne inwestycje w subregionie żyrardowskim mogą liczyć na wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik samorząd Mazowsza każdego roku wspiera lokalne inwestycje w całym województwie. – W ten sposób bardzo konsekwentnie realizujemy zasady samorządności, solidarności i pomocniczości. Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Efekty naszych działań widać praktycznie w każdej gminie, a realizowane inwestycje są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Chcemy, aby czuli się bezpiecznie i mieli miejsca, w których mogą aktywnie odpocząć i rozwijać swoje pasje. Nasza pomoc jest szczególnie ważna teraz, gdy wszyscy borykamy się z galopującą inflacją i wzrostem cen. Dzięki środkom z budżetu Mazowsza wiele inwestycji, które w obecnej sytuacji gospodarczej nie miałyby szans powstać, zostanie zrealizowanych.

112 sołectw ze wsparciem

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Pomoc finansowa kierowana jest do mazowieckich sołectw na realizację niewielkich, ale potrzebnych inwestycji lokalnych, takich jak: remonty świetlic wiejskich, doposażenie strażnic OSP, budowa placów zabaw i siłowni plenerowych, a także montaż oświetlenia ulicznego. W subregionie żyrardowskim dofinansowanie w wysokości ponad 1,1 mln zł otrzyma 112 sołectw. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. budowa altany w sołectwie Konary, budowy placów zabaw w miejscowościach Żdżarów i Nowe Mostki, budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Adamów-Wieś czy zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Czerwona Niwa.

Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmiku województwa mazowieckiego Adama Orlińskiego, autorskie programy wsparcia samorządu Mazowsza to ogromna pomoc dla lokalnych samorządów. – Dzięki naszej racjonalnej polityce w gospodarowaniu środkami z budżetu województwa mazowieckiego, udało się wykonać wiele inwestycji, jak również pomóc lokalnym samorządom w realizacji ich zadań. To ważne, bo mamy świadomość, że często bez tego wsparcia wiele z nich, z uwagi na brak wystarczających środków, mogłoby nie powstać. Dodatkową motywacją do działania są dla nas duża aktywność i zaangażowanie samorządów w ubieganiu się o tą pomoc. Samorządowcy z Mazowsza z roku na rok przekonują się, że nasza pomoc jest na wyciągnięcie ręki, pewna i szybka.

Proekologiczne inwestycje

Na budowę stacji meteorologicznej do systemu monitorowania suszy w gminie Chynów samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 48 tys. zł. „Mazowsze dla klimatu” oraz „Mazowsze dla czystego powietrza” to dwa autorskie programy samorządu Mazowsza, w ramach których dofinansowywane są proekologiczne projekty gmin z całego województwa. W subregionie żyrardowskim z programu „Mazowsze dla czystego powietrza” wsparcie w wysokości ponad 708 tys. zł otrzyma 13 inwestycji. Są to m.in. zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez miasto Żyrardów, akcja edukacyjno-informacyjna „Czysta Gmina – Czyste Powietrze” w gminie Mszczonów, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gmin Brochów i Radziejowice. Z kolei w ramach programu „Mazowsze dla klimatu” dofinansowanie otrzyma 8 projektów, m.in. budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn, modernizacja oświetlenia ulicznego w Wiskitkach czy zagospodarowanie zieleni w ramach projektu „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie”.

Foto: Archiwum UG Chynów

Ogrody działkowe dofinansowane

Nowe oświetlenie, modernizacje ogrodzenia czy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni to przykłady inwestycji, które będą realizowane w ogrodach działkowych na całym Mazowszu dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. W subregionie żyrardowskim pomoc finansową otrzyma 12 projektów, m.in. zakup monitoringu do ROD „Len” w Żyrardowie czy wymiana bramy oraz utwardzenie alejek ogrodowych w ROD „Wisienka” w Sochaczewie.

Mazowsze dla sportu

Pumptrack w Żyrardowie powstał dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza w ramach programu „Mazowsze dla sportu”. W tym roku w subregionie żyrardowskim wsparcie w wysokości ponad 1,9 mln zł otrzyma 9 inwestycji sportowych. Wśród nich znalazły się m.in.: remont hali sportowej w Jasieńcu, budowa zadaszenia lodowiska w gminie Grójec czy budowa boiska sportowego w miejscowości Jeziora.

Foto: Archiwum UM Żyrardów

By ZB